Thùng bảo quản Vaccine – CoolMagic Express 24h – Size 40L, Giữ Lạnh 24 giờ