Thùng Giữ Lạnh Chuyên Dụng – CoolMagic Pro – Size 60 x 40 x 50 cm – Giữ Lạnh 48 giờ.